logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Fínska návšteva na Slovensku