logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Odovzdávanie polročných vysvedčení a predobhajoby