logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

1000twins

Naša škola bola zapojená do medzinárodného projektu „1000twins“.

Približne 500 žiakov z Bratislavy a 500 žiakov z Viedne počas dvoch týždňov navštívi svoju partnerskú školu a spolu sa zapoja formou projektu do poznávania Bratislavy a Viedne.

15. marca prišli žiaci z Viedne do našej školy, od 10:00 hod bola spoločná prehliadka priestorov školy, presunuli sme sa do centra mesta električkou, mali sme spoločnú prechádzku po historickom centre, dozvedeli sme sa niečo o významných pamiatkach Bratislavy, a rozlúčili sme sa pri Dunaji.

20. marca išli naši žiaci do Viedne. Plavili sme sa rýchloloďou „Twin city liner“, po príchode do Viedne dostali deti informačný materiál. Potom nasledoval program s partnerskou školou – spoločná prehliadka mesta a školy.