logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Začiatok šk.roku