logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prerušené prezenčné vyučovanie v ročníkoch kvinta až oktáva od 12.10.2020

Vážení rodičia, žiaci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje prezenčné vyučovanie na všetkých stredných školách v SR od 12. októbra 2020. Prerušenie sa na našej škole týka všetkých žiakov od kvinty po oktávu a v týchto ročníkoch sa preto od 12. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci su povinní riadne sa zúčastňovať online vyučovania a plniť úlohy podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
Žiaci ostatných ročníkov sa učia riadne prezenčnou formou v škole podľa všetkých aktuálne platných opatrení a nariadení.
Všetky aktuálne opatrenia platia do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy