logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prerušené prezenčné vyučovanie 26.10. - 27.11. 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na nariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky budú od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 uzatvorené všetky školy a prechádzajú na dištančnú výučbu. Výnimku dostali len detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.
V tomto čase bude budova na Skalickej ceste pre žiakov a rodičov zatvorená, ale žiaci, ktorí tento týždeň chýbali na vyučovaní, si môžu prísť po svoje veci v pondelok až štvrtok 26-29.10.2020 v čase 7-15:00h. je potrebné ohlásiť sa na vrátnici a dodržiavať pokyny hlavného hygienika SR.
Žiaci piateho ročníka a 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG budú mať v čase prerušenia prezenčného vyučovania riadne vyučovanie dištančnou (online) formou podľa platného rozvrhu a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy