logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na pondelok 16.11.2020
udeľuje riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno.
Štátny sviatok je v utorok 17.11.2020.
Nástup žiakov do školy je v stredu 18.11.2020.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy