logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovanie dištančnou formou do odvolania

Vážení rodičia,

na základe usmernenia zriaďovateľa školy BSK v súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ Slovenskej republiky o otvorení špeciálnych základných a stredných škôl, žiaci celého stredného vzdelávania ŠpMNDaG, t.j. žiaci piatych ročníkov až oktáv, pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou do odvolania.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka