logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovania od 8. marca 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Covid automatu bude od pondelka 8.3.2021 pokračovať vyučovanie oktávy prezenčne podľa všetkých podmienok, uvedených v Covid automate. Vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v dištančnej forme do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy