logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovanie od 10. 5. 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe zaradenia Bratislavy v regionálnom Covid automate od 10. mája 2021 riaditeľka školy rozhodla, že sa na ŠpMNDaG obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Do školy sa teda vracajú už aj ročníky kvinta, sexta a septima.
V prípade zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy