logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

29.4.2021 - klasifikačná porada a skrátené vyučovanie

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu konania 3/4 ročnej klasifikačnej porady bude vo štvrtok 29.4.2021 skrátené vyučovanie nasledovne:
0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h

Popoludňajšie vyučovanie odpadá.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy