logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Informačné stretnutie so zakladateľmi kurzov CTM Academy 15.10.2021 o 9.15 v Zasadačke

Spolupráca našej školy a CTM Academy má novú mimoriadnu príležitosť vďaka štipendijnému programu. Študenti, ktorí sa prihlásia na online AP kurzy majú vďaka pripravovanému štipendijnému programu, možnosť získať individuálne čiastočné štipendium na AP kurz podľa vlastného výberu. Jeho podmienkou bude jeho úspešné absolvovanie vrátane úspešnej AP skúšky na jeho záver.

O tejto možnosti budete bližšie oboznámení na stretnutí so zakladateľom CTM online Martinom Hermanom a koordinátorom pre slovenské školy Miroslavom Kocúrom v piatok 15. októbra 2021 v zasadačke Gymnázia v čase od 9.15 h – 10.00 h.

CTM Academy je online program akreditovaných kurzov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch (matematika, biológia, zemepis, makroekonomika a pod.), ktoré umožňujú získanie medzinárodného certifikátu, ktorý uľahčuje po splnení podmienok prijatie na štúdium na konkrétnych českých (napr. Lekárska fakulta MU v Brne), európskych, britských a zámorských univerzitách.

Viac sa dozviete na https://www.ctm-academy.cz/online a na osobnom stretnutí už budúci pondelok/utorok. Prihlasovanie na kurzy v tomto školskom roku je otvorené do 23. októbra 2021 a je aktuálne pre študentov kvínty až oktávy ročníka nášho gymnázia.