logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Dištančné vzdelávanie pre celé gymnázium 18.-19.11.2021

Vážení rodičia, žiaci,
riaditeľka školy oznamuje, že od 17.11 do 19.11.2021 bude v budove gymnázia prebiehať montáž riadiátorových regulátorov tepla. Z tohto dôvodu bude vyučovanie v dňoch 18. a 19.11. (štvrtok a piatok) prebiehať vo všetkých ročníkoch na Skalickej dištančne (online) z domu. Vyučujúci jednotlivých predmetov dajú pokyny k vyučovaniu do EduPage prípadne priamo do MS Teams.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy