logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prerušenie prezenčného vyučovania 15-19.11.2021 na Skalickej

Vážení rodičia,

Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno v týždni od 15.11. do 19.11.2021 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v škole a dôvodu ralizácie termostatizácie 17.-19.11.2021 všetkým žiakom gymnázia a piateho ročníka a prerušuje prezenčné vyučovanie so súhlasom BSK ako zriaďovateľa školy.

Znamená to, že všetci žiaci Skalickej (neplatí pre Teplickú) sa budúci týždeň učia dištančne. Vyučujúci dajú informácie žiakom, ako budú prebiehať ich hodiny cez EduPage lebo MS Teams. Online hodiny sú cez MS Teams. Všetci žiaci, ktorí sa stravujú, budú centrálne budúci týždeň odhlásení z obedov.
Do školy sa prezenčne nastupuje 22.11.2021 a žiak musí mať v EduPage nahodené vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy