logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie 26.11. a riaditeľské voľno 29.11.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že sa dnes v budove gymnázia pokazil kotol a prestala kúriť celá jedna vetva, riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodla o skrátení vyučovania dnes (26.11.2021) tak, že sa vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou (12:45h). Šiesta hodina a všetky popolunajšie aktivity dnes odpadajú. Žiaci, ktorí sa stravujú, majú obedy zabezpečené od 12:45h.
Zároveň riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodla, že v pondelok 29.11.2021 bude riaditeľské voľno z dôvodu realizácie opravy kotla.
Riadne vyučovanie sa v škole obnovuje od utorka 30.11.2021 podľa platného rozvrhu.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy