logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

Vážení rodičia, kolegovia,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania na 2. stupni základných škôl a v gymnáziách.

Vyhláška 276 vyšla vo vestníku vlády s účinnosťou od 6.12.2021. Znamená to, že na Skalickej je vo všetkých ročníkovch (5 – oktáva) prerušené prezenčné vyučovanie a od pondelka 6.12.2021 sa vyučuje dištančne podľa pokynov vyučujúcich cez EduPage alebo Teams.
Prerušené prezenčné vyučovanie je do odvolania.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy