logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predĺžené vianočné prázdniny od 20.12.2021 do 7.1.2022

Vážení rodičia,

Minister školstva svojim rozhodnutím predĺžil vianočné prázdniny o 3 dni. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 20.12.2021 a končia 7.1.2022. Vyučovanie sa začína v pondelok 10.1.2022.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy