logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

4. ročník AproMUN pod záštitou MZVEZ bol úspešný

4.ročník modelového zasadnutia Spojených národov – AproMUN, organizovaný ŠpMNDaG v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa konal v dňoch 25.-27.október 2021, v rámci Týždňa OSN na Slovensku a pri príležitosti 30.výročia úmrtia Jána Papánka, diplomata a stáleho predstaviteľa ČSR pri OSN.

Zasadnutie AproMUN otvoril zástupca RŠ ŠpMNDaG PhDr. Milan Bujňák. Po ňom nasledovalo vystúpenie generálneho riaditeľa MZVaEZ SR, pána Juraja Podhorského a štátnej tajomníčky ministerstva, pani Ingrid Brockovej. Kľúčovou témou Otváracieho ceremoniálu ako aj celého zasadnutia bola problematika klimatickej zmeny a nadchádzajúca konferencia COP 26 v Glasgowe.

Organizačný tím AproMUN sa stretol s poradcami pani prezidentky Zuzany Čaputovej v Kancelárii prezidenta SR v utorok 26.10.21.

Záverečný ceremoniál, po prijatí rezolúcii Výborov Valným zhromaždením, ukončila debata s Eduardom Kukanom a bývalým delegátom pri OSN Dominikom Porvažníkom, ktorí spomínali na zastúpenie Slovenskej republiky pri OSN po rozpade Československa a porovnávali agendu OSN v minulosti a súčasnosti. Odpovedali na otázky, či je fungovanie OSN efektívne v riešeniach aktuálnych, nielen klimatických problémov (nerešpektovanie autorít, individualizmus, konzumný život a pod.).

Modelové zasadnutie sa konalo v režime OTP a limit účastníkov AproMUN bol 50.

Organizačný tím AproMUN tvorili žiaci oktávy, septimy a sexty: Matúš Molčan – vo funkcii generálneho tajomníka, Peter Čapkovič, Matej Sova, Adam Msolly, Zuzana Hladká, Alžbeta Špirková, Viktor Vaškanin.

Zodpovedným pedagogickým zamestnancom bola Mgr. Mária Valentová.



Účastníkmi modelového zasadnutia boli študenti nižšie uvedených škôl:

 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava,
 • Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava,
 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava,
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Senec,
 • Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava,
 • Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava,
 • Gymnázium bilingválne, Žilina,
 • Evanjelické bilingválne gymnázium, Martin,
 • Právnická fakulta UK, Bratislava,
 • Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín,
 • Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava,
 • LEAF Academy, Bratislava.

Účastníci zasadali vo: • Výbore spojených národov pre klimatickú zmenu – Ciele konferencie COP 26, • Ekonomický a sociálny výbor – Energetická transformácia v rozvinutých krajinách (problematika uhoľných baní a ich zatváranie), • Bezpečnostná rada – Riešenie krízy v Náhornom Karabachu.

Fotografie z podujatia