logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23

Vážení rodičia, záujemci o štúdium,

podmienky a termíny prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23 sú uverejnené na tomto linku: https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium.
Prosíme Vás, prečitajte si pozorne text podstránky a v prípade záujmu postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy