logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok 5.9.2022 bude vo veľkej telocvični na Skalickej Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023. Príchod žiakov do telocvične je od 9:30 do 9:45h a slávnostné otvorenie bude o 10:00h.
Ukončenie slávnostného dňa je plánované o 12:00h.

Podrobné informácie pre žiakov 5. ročníka boli poslané rodičom cez EduPage (smnd.edupage.org). Rodičovské konto si aktivujete s tým istým mailom, ako ste zadali škole na Teplickej.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy