logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2023/24

Vážení záujemcovia o štúdium,

dávame do Vašej pozornosti krítériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG pre školský rok 2023/24.
Celé znenie nájdete na titulnej stránke v pravom menu alebo na tomto linku: https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy