logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie 26.1.2023

Vážení rodičia a žiaci,

dňa 26.1.2023 bude skrátené vyučovanie na gymnáziu z dôvodu konania polročnej klasifikačnej porady. Vyučovanie bude skrátené nasledovne:

0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h.

Popoludňajšie aktivity vrátane krúžkov sa konať nebudú.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy