logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

V rebríčku INEKO ŠpMNDaG absolútne najlepšia

V hodnotení škôl INEKO za školský rok 2021/2022 sa naša škola umiestina na prvom mieste zo všetkých škôl na Slovensku. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom a našim podporovateľom.

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2022&ts=Gym,Kon,SO%C5%A0,%C5%A0G,%C5%...