logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Absolventi 2011/2012

Zahraničné univerzity

Maximilián Beták – UNI Wien – chémia
Jana Kalivodová – Masarykova univerzita Brno, PFF – matematická biológia
Nina Kodhájová – Vysoká škola ekonomická v Praze
Sára Tichá – UNI Wien
Peter Sandtner – FI MUNI, Paralelní a distibuované systémy
Alexandra Sulíková – Queen Mary, University of London

Slovenské univerzity

Michal Autrata – Trnavská univerzita – právo
Michaela Belanová – Matfyz – ekonomická matematika
Michal Brichta – MGIMO – medzinárodné vzťahy
Matej Čambál – UK Bratislava – manažment
Marek Dubašák – STU Bratislava – chemické materiály
Terézia Hollá – PriFUK – učiteľstvo biológia a chémia
Michal Jurica – NHF ENBA – finančníctvo účtovníctvo bankovníctvo
Timotej Kovačič – Farmaceutická fakulta UK – farmácia
Roman Krajniak – PEVŠ, fakulta masmédií (mediálna komunikácia)
Jakub Lutter – FM UK BA – medzinárodný manažment
Viktor Mada – PEVŠ, fakulta masmédií (mediálna komunikácia)
Matúš Malík – UK Filozofická fakulta
Peter Mešša – PEVŠ
Adam Otruba – STU Bratislava – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Igor Pakan – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – politológia
Zuzana Pakanová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filip Petrek – UK Bratislava – právo
Roman Sklenica – STU BA – chémia, medicínska chémia, chemické materiály
Martin Stuchlík – Fakulta matematiky – aplikovaná informatika
Petra Vočková – Farmaceutická fakulta UK – farmácia
Zuzana Závodská – architektúra
Dorota Žiaková – UK Bratislava – fakulta managmentu

Dominika Celecová – nepodala prihlášku, neštuduje, išla do zahraničia
Dominik Kopcsay – nepodal prihlášku, pracuje