logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Absolventi 2012/2013

Zahraničné univerzity

Baleková Zuzana – University of Glasgow, odbor Accounting and Finance
Bardiovská Ellie – Univerzita Karlova v Prahe, odbor Matematika
Betáková Alexandra – Univerzita Viedeň, odbor International Business
Jamrichová Lucia – University of Exeter (GB), odbor Medzinarodne vztahy so studiom v zahranici
Koníkova Kamila – Univerzita Karlova v Prahe, odbor Matematika
Kormaník Michael – Brno Masarykova univerzita – odbor Matematika, odbor Chémia
Kramárová Lucia – BA Acting Course na Arts University Bournemouth
Krutý Matej – Brno Masarykova univerzita, odbor Ekonomika a podnikový manažment
Margetíny Filip – Univerzita v Edinburghu, odbor Pharmacology with Management
Mlkviková Dagmar – School of Oriental and African Studies (London), odbor Japanese and Linguistics
Páleník Jakub – Brno Masarykova univerzita, Fakulta inf., odbor Grafika a spracovanie obrazu
Polonský Lukáš – Brno Masarykova univerzita, Prír. fakulta, Aplikovaná fyzika, nanotechnológie
Spustová Karolína – Brno Masarykova univerzita – odbor Molekulárna biológia a genetika
Tokárová – University College of London – odbor Fyzika
Tóthová Natália – University College London – European Social and Political Studies
Ušák Matej – Vysoké učení technické v Brne, Stavebná fakulta, odbor Mestské inžinierstvo
Winczerová Barbora – University College London, Economia
Zorkócy Gabriel – Vysoké učení technické v Brne, F. chemická, odbor Biotechnológie

Slovenské univerzity

Benešová Katarína – BA UK, Matfyz, odbor Ekonomická a finančná matematika
Bliznakovová Kristína – BA UK, Filozofická fakulta, odbor Východoeurópske štúdia
Greššák Jerguš – BA UK, Matfyz, odbor Informatika
Kamasová Simona – BA UK, Prírodovedecká fakulta , odbor Geografia a regionálny rozvoj
Kordoš Samuel – BA UK, Prírodovedecká fakulta, odbor Geografia a regionálny rozvoj
Kučera Maroš – BA UK, odbor Aplikovaná informatika
Mášan Ivan – BA UK, Matfyz, odbor Matematika
Petrula Matej – BA STU – odbor Grafický dizajn
Ryšan Matúš –BA UK, Filozofická f., odbor Kulturológia
Součková Kamila – BA UK, Matfyz, odbor Informatika
Štofová Gabika – BA STU, Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby a architektúra
Varinský Tomáš – BA STU, Strojnícka fakulta, odbor Aplikovaná mechanika a mechatronika, štúdium v anglickom jazyku