logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Konkurz na voľné miesta hospitačného štúdia vo Viedni v školskom roku 2018/2019

Na základe záujmu rodičov a žiakov vypisujeme konkurz na voľné miesta na partnerskom gymnáziu Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule vo Viedni (http://www.wiednergymnasium.at/).
Písomnú žiadosť (http://smnd.sk/main/organizacia/vzoryziadosti) spolu s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenčine a nemčine) prosíme doručiť na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu do 22. mája 2018.

Prednosť majú žiaci:
 vyšších ročníkov (budúcoročná kvinta až septima)
 dobre ovládajúci nemecký jazyk
 dosahujúci výborné výsledky vo všetkých predmetoch
 schopní dobrať si učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
 ktorí sa hospitačného pobytu ešte nezúčastnili.

O výbere žiakov a podmienkach rozhodne odborná komisia vo výberovom konaní, ktoré sa bude konať začiatkom júna 2018.