logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie 10.- 14.6.2019

Vážení rodičia,

z dôvodu tropických teplôt v Bratislave počas celého týždňa 10-14.6.2019 riaditeľka školy rozhodla o skrátení vyučovania nasledovne:

V pondelok bude končiť 5.-tou vyučovacou hodinou s koncom 12:30h.
V utorok až piatok bude organizácia vyučovania nasledovná:
0.hod. – 7:15 – 7:55
1.hod. – 8:00 – 8:35
2.hod. – 8:45 – 9:20
3.hod. – 9:30 – 10:05 (veľká prestávka 15 min.)
4.hod. – 10:20 – 10:55
5.hod. – 11:05 – 11:40
6.hod. – 11:50 – 12:25

Obedy na Račianskej sa vydávajú celý týždeň v čase 12:45 – 13:45h a popoludňajšie aktivity sa konať nebudú.

Zároveň škola zabezpečila pitný režim pred zborovňou počas celého vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy