logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovanie podľa platného rozvrhu od 6.9.2019

Milí žiaci,
od 06.09.2019 sa v zmysle pokynov z úvodu školského roka učí na Gymnáziu na Skalickej ceste 1 podľa platného školského rozvrhu. V piatok 06.09.2019 sa vyučovanie začne od 1. vyučovacej hodiny so začiatkom o 8:00 h.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka