logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Eko protest - 20.9.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky a v súlade s ekologickou koncepciou Programu APROGEN, ktorá bola rodičom oznámená na Rade rodičov a následne na rodičovských združeniach oznamujeme, že žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania – t.j. kvinta až oktáva sa v piatok 20.9.2019 zúčastnia Eko-protestu. Prvé dve hodiny sa učia podľa platného rozvrhu a následne odchádzajú pod vedením triednych učiteľov na protest, ktorý začína o 11-tej hodine. Mladšie ročníky sa učia podľa rozvrhu. .
Keďže ide o plánovanú školskú akciu neprítomnosť žiaka musí rodič ospravedlniť triednemu učiteľovi.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka