logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie v utorok 15.10.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v utorok 15.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:20h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je povinné školenie GDPR a BOZP všetkých zamestnancov gymnázia.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka