logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Riaditeľské voľno 20.12.2019

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
udeľuje žiakom riaditeľské voľno na piatok 20.12.2019.

Ďakujeme za pochopenie,

riaditeľka školy