logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Skrátené vyučovanie 18.12.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v stredu 18.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:25h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je výročná pedagogická rada.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka