logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Organizácia vyučovania, hodnotenie a klasifikácia od 1.5.2020

Na základe výsledkov porady vedenia školy z dňa 27.4.2020 Vám oznamujeme, že sa od 1.5.2020 mení a upresňuje organizácia vyučovania a systém hodnotenia, klasifikácie a dochádzky na ŠpMNDaG.

kompletné usmernenie si môžete stiahnuť v PDF

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy