logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prihláška na inú strednú školu

Vážení rodičia,
v prípade, že máte záujem, aby Vaše dieťa prestúpilo na inú strednú školu, prosíme Vás, aby ste si stiahli, vytlačili a vyplnili prihlášku

- prihláška na SŠ – PDF

Pri vypĺňaní postupujte podľa pokynov, uvedených v tom istom dokumente pod prihláškou a v prípade, že neviete niektoré časti vyplniť, kontaktujte zástupcu riaditeľky školy PaedDr. Jozefa Cimru (jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk). Kód školy z registra škôl je 031 787 088.
Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je potrebné prihlášku overiť a potvrdiť našou školou, stačí podpis zákonného zástupcu (rodiča).

Upozorňujeme, že táto prihláška neslúži pre prijímací proces na ŠpMNDaG.

ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy