logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Bulletin

Tento bulletin obsahuje základné informácie o našej škole. Môžete si ho stiahnuť vo viacerých jazykoch:

Slovensky

Bulletin, slovenská verzia

English

Bulletin, english version

Deutsch

Bulletin, deutsch version

Russian

Bulletin.pdf