logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

CTY online

Talentovaní, svedomití a pracovití študenti!

Aj v školskom roku 2013/2014 budete mať možnosť pripraviť sa na štúdium na prestížnych amerických univerzitách prostredníctvom CTY online kurzov. Pomocou týchto kurzov, ktoré sú v angličtine, si môžete zlepšiť svoje vedomosti v matematike, fyzike, chémii, biológii, angličtine či informatike. Registrácia na 3-mesačné kurzy prebieha od 15. novembra 2013 do 15. januára 2014.

Od školského roku 2013/2014 si budete musieť hradiť kurzy sami. Výška kurzu sa pohybuje od 221 do 340 Eur ( podľa zvoleného kurzu). Po predložení potvrdenia o sociálnych dávkach, môžete získať sociálne
štipendium. Registračný poplatok je 10 Eur.

Tí študenti, ktorí dostanú z kurzu „A“, dostanú naspäť 30% zo sumy, ktorú zaplatili. Navyše – ako bonus – môžu byť vybraní na letné CTY kurzy do USA.

Zoznam ponúkaných kurzov i ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uptoyou.sk

Kto sa chce o nich dozvedieť viac, môže sa zúčastniť seminára CTY, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2013 v zasadačke našej školy od 9.00 do 11.00 hod. Na Informačny deň pride pán Martin Herman, medzinárodný konzultant s viac ako 30 ročnými skúsenosťami v oblasti obchodu a hospodárskeho rozvoja v strednej a východnej Európe, v strednej a južnej Ázii a v Spojených štátoch, koordinátor aktivít CTY na Slovensku pán Martin Plesch a pani Mirka Rusnoková.