logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam darcov na rekonštrukciu ihriska

Od nadácie Pontis sme vrámci projektu “Nadaní aj v športe” získali grant na obnovu školského ihriska. Keďže grant vyžadoval finančnú spoluúčasť, vyhlásili sme zbierku. Prispeli nasledujúci ľudia a právnické osoby:

Meno Suma
Dana Baleková 300
Anton Adrášik 40
Robert Šimko 30
Barbara Ivaničová 20
Zuzana Kušíková 500
Katarína Čulenová 20
Martin Ďurík 2 000
Daniel Mihok- firma Amecom 1 500
Peter Jamrich – firma Micro step- HDO 1 500
Almax s.r.o. – p. Betáková 1 000
Slavomír Sihelský 100
Boris Brisuda 20
Ján Kovaľ 30
Miriam Iffková 50
Pavol Horanský 50
GT & C Slovakia k.s. p.Orda-Oravcová 700
Miriam Madrová 50
Ladislav Kovář 50
Elena Jablonická 20
Ladislav Kovář 50
p. Eštóková 20
Miroslav Farkaš 150
Igor Stručka 1 500
Elena Katonová 600
Andrea Miháliková 100
BSK prispevok na bránky 1 200

Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.