logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

DSA Metten - Nemecko

Už vyše 10 rokov sa počas letných prázdnin zúčastňuje jeden žiak našej školy medzinárodného študentského pobytu v Nemecku. Ide o mimoškolský program podpory motivovaných žiačok a žiakov. Pobyt trvá 16 dní a v ponuke je spravidla šesť kurzov s témami z rozličných vedeckých disciplín. Kurzy sú dopĺňané mnohými ďalšími aktivitami z oblasti športu, hudby, divadla a rôznymi exkurziami a prednáškami.
Na základe nominácii jednotlivých škôl v celej Európe sú žiaci vyberaní komisiou v Nemecku spomedzi mnohonásobne vyššieho počtu záujemcov a musia spniť náročné podmienky pobytu.
Vyžaduje sa výborná znalosť nemeckého jazyka (najmenej B2), hlboký záujem aspoň o jednu vedeckú oblasť, dobré znalosti všeobecného charakteru, vysoká zainteresovanosť, chuť tvoriť niečo nové a schopnosť pracovať v medzinárodnom kolektíve.

Podmienkou je:
• výborná znalosť nemeckého jazyka
• výnimočnosť aspoň v jednom vednom odbore
• úspechy v súťažiach
• vhodná reprezentácia školy

Štúdijný pobyt doteraz absolvovali títo žiaci našej školy:

2004 Zora Fedsamová
2005 Oliver Chorvát
2006 Ján Herich
2007 Emília Szabadosová
2008 Michael Kasarda
2009 Michal Matloň
2010 ––––––––––
2011 Jakub Lutter
2012 Zuzana Baleková
2013 ––––––––––
2014 Róbert Virsík, Martin Balek

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.deutsche-schuelerakademie.de
alebo http://www.deutsche-juniorakademien.de