logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Hospitačné štúdium na našom partnerskom gymnáziu vo Viedni – WIEDNER GYMNASIUM

Na základe našej dlhoročnej partnerskej spolupráce sa každoročne vypisuje výberové konanie na štúdium na Wiedner gymnáziu vo Viedni. Písomnú žiadosť s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenskom a nemeckom) je potrebné doručiť v máji na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu (vzor žiadosti na Žiadosť o štúdium v zahraničí). Výberové konanie sa koná v mesiaci jún. O výbere žiakov a dĺžke pobytu rozhodne výberová komisia vo výberovom konaní.

Prednosť majú žiaci:
• vyšších ročníkov (kvinta, sexta)
• na výbornej úrovni ovládajúci nemecký jazyk
• dosahujúci výborné študijné výsledky vo všetkých predmetoch
• schopní dobrať učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
• ktorí sa pobytu ešte nezúčastnili

Škola sa nachádza na Wiedner Gürtel 68 neďaleko vlakovej stanice ÖBB Wien Hauptbahnhof, cesta peši od stanice trvá asi 10 minút. Žiaci si spravidla volia tri vyučovacie dni v Rakúsku a dva na Slovenku. Vyučovanie vo Viedni prebieha aj v sobotu, tu je možný dohovor. Dieťa zostáva žiakom našej školy a podľa dohovoru s jednotlivými vyučujúcimi si do určeného termínu uzavrie známky. Klasifikačné obdobie môže byť žiakom predĺžené o dva mesiace. Vo Viedni je žiak klasifikovaný minimálne v jednom zvolenom predmete podľa výberu, ktorého výučba prebieha v nemeckom jazyku.
Samotné štúdium na škole vo Viedni je bezplatné, žiaci si hradia cestovanie, poistenie a aj príp. ubytovanie. Cieľom štúdia je zdokonalenie sa v nemeckom jazyku, nadviazanie kontaktov s rovesníkmi v Rakúsku a oboznámenie sa formami štúdia v zahraničí.

Podrobnejšie informácie o škole vo Viedni nájdete http://www.wiednergymnasium.at/.