logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Naši žiaci experimentujú s elektronikou aj pomocou Micro:bitov

V rámci projektu Nadaná elektronika sa žiaci našej minuloročnej prímy, a tohtoročnej sekundy a tercie zoznamujú so základmi mikroelektroniky a programovania.

Na hodinách informatiky majú možnosť pracovať s mikrokontrolérmi Micro:bit, programovať v prostredí MakeCode, získavať informácie z rôznych senzorov, ktorými disponuje, prípadne zapájať ďalšie súčiastky a senzory z rozširujúcich setov (Smart Science, IoT, Smart Home, Autíčko, AI kamera).

Nasledujúce fotografie a videá ukazujú atmosféru, v ktorej sa rodia noví programátori a elektrokúzelníci.

Projekt Nadaná elektronika bol zrealizovaný vďaka podpore z grantovej výzvy ENTER Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácii Pontis.

Micro:bity pripravené! :)
Dievčatá a robotické autíčko
Experimenty s LED