logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Informačné stretnutie so zakladateľmi kurzov CTM Academy 15.10.2021 o 9.15 v Zasadačke

Spolupráca našej školy a CTM Academy má novú mimoriadnu príležitosť vďaka štipendijnému programu. Študenti, ktorí sa prihlásia na online AP kurzy majú vďaka pripravovanému štipendijnému programu, možnosť získať individuálne čiastočné štipendium na AP kurz podľa vlastného výberu. Jeho podmienkou bude jeho úspešné absolvovanie vrátane úspešnej AP skúšky na jeho záver.

O tejto možnosti budete bližšie oboznámení na stretnutí so zakladateľom CTM online Martinom Hermanom a koordinátorom pre slovenské školy Miroslavom Kocúrom v piatok 15. októbra 2021 v zasadačke Gymnázia v čase od 9.15 h – 10.00 h.

CTM Academy je online program akreditovaných kurzov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch (matematika, biológia, zemepis, makroekonomika a pod.), ktoré umožňujú získanie medzinárodného certifikátu, ktorý uľahčuje po splnení podmienok prijatie na štúdium na konkrétnych českých (napr. Lekárska fakulta MU v Brne), európskych, britských a zámorských univerzitách.

Viac sa dozviete na https://www.ctm-academy.cz/online a na osobnom stretnutí už budúci pondelok/utorok. Prihlasovanie na kurzy v tomto školskom roku je otvorené do 23. októbra 2021 a je aktuálne pre študentov kvínty až oktávy ročníka nášho gymnázia.

Prihlasovanie na obedy pre 5. ročník, prímy, sekundy a tercie

Dobrý deň,

vedúca jedálne SOS beauty služieb zverejnila prihlášku s pokynmi na stravovanie v školskej jedálni na Račianskej 105, v ktorej sa stravujú naši žiaci z ročníkov 5 – tercia.

Podľa protiepidemiologických opatrení sa budú stravníci deliť na viac skupín s prestávkami, aby bolo možné jedáleň dezinfikovať, vetrať a aby nedošlo ku miešaniu žiakov bez rúšok.

kompletné pokynu nájdete tu: https://smnd.sk/main/files/pokyny_stravovanie_21-22.pdf
prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://smnd.sk/main/files/prihlaska_stravovanie_21-22.pdf

Ďakujem pekne
vedenie ŠpMNDaG

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,
od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta. Návod, kde sa potvrdenie nachádza, nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/e2755
Rodičia piatakov dostanú prístupové údaje k EduPage školy v prvý deň nástupu do školy, pretože údaje nie sú rovnaké ako na Teplickej.

Ďakujeme za pochopenie

PaedDr. Jozef Cimra, ZRŠ

Maturitná skúška 2020/2021 bude vypočítaná.

Vážení rodičia a maturanti,

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR sa známka z internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Informácie sú uvedené na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-int...

Ďakujeme za porozumenie, priebežne budeme dopĺňať informácie podľa rozhodnutí ministra

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Vyučovanie od 10. 5. 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe zaradenia Bratislavy v regionálnom Covid automate od 10. mája 2021 riaditeľka školy rozhodla, že sa na ŠpMNDaG obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Do školy sa teda vracajú už aj ročníky kvinta, sexta a septima.
V prípade zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy

Prijímacie skúšky do prímy a interné postupové testy do kvinty 17. a 18.3.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že prijímacia skúška do prvého ročníka (príma) osemročného gymnázia a interné postupové testy do kvinty osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa v tomto školskom roku uskutočnia v budove gymnázia na Skalickej ceste 1

17.marca 2021 o 8:00h – postupové testy do kvinty 18.marca 2021 o 8:00h – prijímacia skúška do prímy

Uchádzači do prímy postupujú podľa podmienok prijímacieho konania ŠpMNDaG, ktoré sú uvedené na našej stránke (https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium). Žiaci kvarty žiadosť o vykonanie postupových testov do kvinty neposielajú, pretože sú to interné testy.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa úspechov

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy