logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Hospitačný pobyt vo Viedni

Hospitačný pobyt na našom partnerskom gymnáziu vo Viedni –
WIEDNER GYMNASIUM

Na základe našej dlhoročnej partnerskej spolupráce sa každoročne vypisuje výberové konanie na štúdium na Wiedner gymnáziu vo Viedni. Písomnú žiadosť s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenskom a nemeckom) je potrebné doručiť do konca mája na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu (vzor žiadosti na Žiadosť o štúdium v zahraničí (ODT formát)). Výberové konanie sa koná v mesiaci jún. O výbere žiakov a dĺžke pobytu rozhodne výberová komisia vo výberovom konaní.
Prednosť majú žiaci:
• vyšších ročníkov (kvinta, sexta, septima)
• na výbornej úrovni ovládajúci nemecký jazyk
• dosahujúci výborné študijné výsledky vo všetkých predmetoch
• schopní dobrať učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
Škola sa nachádza na Wiedner Gürtel 68 neďaleko vlakovej stanice ÖBB Wien Hauptbahnhof (bývalý Wien Südbahnhof – Ostbahn), cesta peši od stanice trvá asi 10 minút. Žiaci si spravidla volia tri vyučovacie dni v Rakúsku a dva na Slovenku. Vyučovanie vo Viedni prebieha aj v sobotu, tu je možný dohovor. Dieťa zostáva žiakom našej školy a podľa dohovoru s jednotlivými vyučujúcimi si do určeného termínu uzavrie známky. Klasifikačné obdobie môže byť žiakom predĺžené o dva mesiace. Vo Viedni je žiak klasifikovaný minimálne v jednom zvolenom predmete podľa výberu, ktorého výučba prebieha v nemeckom jazyku.
Samotný študijný pobyt v škole je bezplatný, žiaci si hradia cestovanie a poistenie. Cieľom pobytu je zdokonalenie sa v nemeckom jazyku, nadviazanie kontaktov s rovesníkmi v Rakúsku a oboznámenie sa s inou formou štúdia.

Podrobnejšie informácie o škole vo Viedni nájdete http://www.wiednergymnasium.at/.