logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Jedálne

Nižšie sekundárne vzdelávanie

Obedy budú na Združenej škole Račianska.
Cena lístka ostáva nezmenená – 1,26 eur a lístky sa predávajú prvé tri dni v mesiaci.

Triedni učitelia 5.A a 5.B chodia do jedálne so žiakmi prvý týždeň.

Lístky predáva vedúca jedálne p. Andrea Dullová na vrátnici.

Odhlasovanie obedov na tel.čísle 02 442 580 40

Vyššie sekundárne vzdelávanie

Obchodná akadémia Račianska (vedúca jedálne p. Anna Maríková).
Cena listka je 1,35 eur
P. vedúca je tam vždy, takže lístky si žiaci môžu kupovať priebežne od 2. septembra.