logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Krízová intervencia

Ako postupovať pri spracovaní smútku pri náhlych a nečakaných udalostiach? V dokumente sú rady a odporúčania.

Prežívanie stresu – PDF

—————————————————————————————————————

Ako spracovať stres a úzkosť pri náhlych a nečakaných udalostiach? V dokumente od krízového intervenčného tímu sú rady a odporúčania a v závere sú aj kontakty na poradenstvo.

Prežívanie stresu – PDF

—————————————————————————————————————

Je pre nás dôležité, aby ste naďalej cítili našu podporu. Uvádzame zoznam terapeutov, ktorí sú odborníkmi. Rozhodne vieme o náročnosti dostať sa v dostupnom čase k potrebnej terapii a poradenstvu. Tieto služby sú zväčša platené. V prípade Vašej potreby môžete skúsiť osloviť aj CPPPaP, ktoré sú v jednotlivých územných častiach (BA 1 – BA5 a Pezinok, Malacky, Senec), a ktoré poskytujú odborné činnosti bezplatne (o ich preťaženosti taktiež vieme). Krízový intervenčný tím oslovil túto podpornú sieť, aby v prípade nahlásenia sa niekoho zo Skalickej, skúsili (i keď minimálny počet ľudí) vsunúť ich do náročného pracovného kalendára. Samozrejme, podporu naďalej bude poskytovať náš školský intervenčný tím a školská psychologička.

Zoznam psychológov – terapeutov – DOCX