logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Výsledky písomných maturít 2008 v porovnaní s celoslovenským priemerom

Slovenský jazyk a literatúra (EČ) – úroveň A

ŠpMNDaG 89,1 %
Celoslovenský priemer 71,3 %

Slovenský jazyk a literatúra (EČ) – úroveň B

ŠpMNDaG 73,4 %
Celoslovenský priemer 60,3 %

Anglický jazyk (EČ) – úroveň A

ŠpMNDaG 82,9 %
Celoslovenský priemer 70,5 %

Anglický jazyk (EČ) – úroveň B

ŠpMNDaG 83,1 %
Celoslovenský priemer 61,9 %

Matematika (EČ) – úroveň A

ŠpMNDaG 77,8 %
Celoslovenský priemer 60,2 %