logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity 2013/2014

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2014

18. marec 2014 – utorok – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
19. marec 2014 – streda – anglický jazyk, nemecký jazyk
20. marec 2014 – štvrtok – matematika

ÚF IČ MS 2014 prebehne v termíne od 26. – 30. 5. 2014

Výsledky žiakov z EČ MS 2014 budú pre školy prístupné elektronicky dňa 5. mája 2014 na základe jedinečného prihlasovacieho hesla prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS alebo prostredníctvom aScAgendy. Výsledkové listiny EČ MS 2014 budú doručené do škôl v dňoch 6. – 7. mája 2014.