logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity - školský rok 2006/07

Písomná časť sa konala od 26.3.2007 do 30.3.2007.

Žiaci preukázali veľmi dobrú vedomostnú úroveň.

 • Externá časť: anglický jazyk – 86,8 % – úroveň A, anglický jazyk 70,4 % – úroveň B, nemecký jazyk 87,9 % – úroveň A, matematika 77,9 % – úroveň A, matematika 53,3 % – úroveň B, ruský jazyk 63,3 % – úroveň A.
 • Generálna skúška zo slovenského jazyka a literatúry – vedomostný test: 74,4 % – úroveň A, 74,6 % – úroveň B
 • PFIČ: slovenský jazyk a literatúra 89,3 % – úroveň A, slovenský jazyk a literatúra 84,6% – úroveň B, anglický jazyk 92,5 % – úroveň A, anglický jazyk 65,0 % – úroveň B, nemecký jazyk 87,5 % – úroveň A.

Ústna časť sa konala od 21.5.2007 do 22.5.2007.

Naši maturanti preukázali, že vedia nielen vedomosti memorovať, ale aj tvorivo, samostatne rozmýšľať, hľadať súvislosti, zdôvodňovať, vyvodzovať závery a taktiež komunikovať, prezentovať na dobrej argumentačnej úrovni svoj názor.

Priemery z jednotlivých predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra – 1,92
 • anglický jazyk – 1,75
 • nemecký jazyk – 1,50
 • matematika – 1,29
 • matematika (dobrovoľná) – 1,50
 • informatika – 1,00
 • informatika (dobrovoľná) – 1,25
 • biológia – 1,67
 • chémia – 1,00
 • chémia (dobrovoľná) – 1,00
 • náuka o spoločnosti – 2,00
 • fyzika – 1,17
 • fyzika (dobrovoľná) – 1,00
 • ruský jazyk – 1,00
 • dejiny umenia – 1,50

Celkový priemer školy je 1,55.

Väčšina našich maturantov je už prijatá na viaceré vysoké školy, tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme im.