logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Masarykova univerzita

Naša škola je zapojená v projekte ambasádorstva s Masarykovou univerzitou.