logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Hodnotenie výkonov

Hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch (prevedenie percentuálneho hodnotenia na známky):

100% – 90% výborný
89% – 75% chválitebný
74% – 60% dobrý
59% – 45% dostatočný

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

  • V piatom ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania (5. A, 5. B) sa známkou výborný až nedostatočný hodnotia všetky predmety, okrem nasledujúcich: sociálne zručnosti, dramatická výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, tieto predmety sa hodnotia absolvoval/absolvovala alebo neabsolvoval/neabsolvovala.
  • V prvom až štvrtom ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania (PRIMAKVARTA) sa známkou výborný až nedostatočný hodnotia všetky predmety, okrem nasledujúcich: výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova a voliteľné predmety, tieto predmety sa hodnotia absolvoval/absolvovala alebo neabsolvoval/neabsolvovala.
  • V piatom až ôsmom ročníku vyššieho sekundárneho vzdelávania (KVINTA – OKTÁVA) sa známkou výborný až nedostatočný hodnotia všetky predmety, okrem nasledujúcich: telesná výchova, etická výchova a náboženská výchova, tieto predmety sa hodnotia absolvoval/absolvovala alebo neabsolvoval/neabsolvovala.