logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Konferencia o nadaných s p. Soniou White