logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Školský florbalový turnaj