logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Návšteva ministra zahraničných vecí